Rysunek nr 5
Technika: ołówek, cienkopis, kredka, flamaster na papierze

Wymiary: 29,7 x 42 cm (format A3)

Czas powstania: 2021 r.

Własność: do nabycia

© 2024 Adam Kucz. Wszystkie prawa zastrzeżone.